"İpək Yolu" III Beynəlxalq Musiqi Festivalı (Şəki şəhəri)

30 iyun

20.00 ŞƏKİ XAN SARAYI
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistlərinin iştirakı ilə “Arşın malçı İpək Yolunda” musiqili hekayəti (Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettası əsasında). M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının tamaşası.

İştirak edirlər: M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistləri, xor, balet və orkestr kollektivləri. Quruluşçu-rejissor – Respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyev, dirijor və xormeyster – Əməkdar incəsənət xadimi Sevil Hacıyeva, baletmeyster – Respublikanın Xalq artisti Mədinə Əliyeva, solistlər – Əməkdar artist Gülüstan Əliyeva, Fərid Əliyev, Afaq Abbasova, Məhsəti Cabbarova, Tural Ağasiyev, Ülviyyə Əliyeva, Səməd Xasıyev. Konsertmeyster – Respublikanın əməkdar artisti Elxan Mansurov (tar).

1 iyul

12.00 YUXARI KARVANSARAY
“Buyoqun Cunqnam” Cənubi Koreya milli alətlər ansamblının Konserti

20.00 YUXARI KARVANSARAY
Cabbar Qaryağdı adına Muğam Üçlüyünün Konserti

 

2 iyul

11.00 ŞƏKİ MUSİQİ KOLLECİ

M.Müslümov və F.Dadaşovun ustad dərsləri

17.00 CƏNNƏT BAĞI
Türkiyənin “Əl-Kindi” instrumental ansamblının Konserti

21.00 ŞƏKİ XAN SARAYI
Türkiyənin Giresun şəhər bələdiyyəsi konservatoriyasının Rəqs qrupunun Konserti

 

3 iyul

12.00 CƏNNƏT BAĞI

Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Cahangir Cahangirov adına Xorunun Konserti. Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Cahangir Cahangirov adına Xorunun Bədii rəhbər və dirijor Şəhla Ələkbərova. Solistlər: Ramil Qasımov, İlahə Əfəndiyeva, Gəncə musiqi kollecinin “Gənc qığılcımlar” ansamblı. Bədii rəhbər: Respublikanın Əməkdar artisti Zərinə Allahverdiyeva.
Proqramda:
Cəlal Abbasov – Hoboy, zərb alətləri və qarışıq xor üçün “Bahar mərasimi” Kantatası (ilk ifa)
Məmməd Cəfərov – Y.İmrə, H.Cavidin sözlərinə Xor, solist və orkestr üçün 3 saylı Kantata (ilk ifa)
Frensis Ley – “Kişi və Qadın” kinofilmindən musiqi
Asəf Zeynallı – “Ölkəm”
Aqşin Əlizadə – “Al çuxa”. “Bayatılar” silsiləsindən
Frans Şubert – “Ave Maria”
Səid Rüstəmov – “Alagöz”
Xalq mahnıları – “Aman ovçu”, “Gülə batın”
Üzeyir Hacıbəyli – Ey, Vətən!

17.00 YUXARI KARVANSARAY
“Acəmlər” İran ansamblının Konserti

22.00 ŞƏKİ XAN SARAYI
Gürcüstanın “Erisioni” folklor mahnı və rəqs ansamblının Konserti

4 iyul


11.00-15-00
Şəki Xan Sarayının 250-illik yubileyinə həsr olunmuş bayram tədbirləri Sərgilər, çıxışlar, görüşlər

20.00 AŞAĞI KARVANSARAY
Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Niyazi adına Simfonik orkestrinin Konserti Bədii rəhbər və baş dirijor Əməkdar incəsənət xadimi Azad Əliyev. Solistlər: Əməkdar artist Gülnaz İsmayılova, İlahə Əfəndiyeva, Ramil Qasımov
Proqramda
Üzeyir Hacıbəyli – “Koroğlu” operasına Uvertüra
Fikrət Əmirov – “Azərbaycan elləri”, Azərbaycan kapriççiosu
Səid Rüstəmov – “İntizar”
Qara Qarayev – “Leyli və Məcnun” simfonik poeması
Xalq mahnısı – “Qalalıyam”