İpək Yolu - Beynəlxalq Musiqi Festivalı Silk Road - International Music Festival
İpək Yolu - Beynəlxalq Musiqi Festivalı Silk Road - International Music Festival

Professor Firəngiz Əlizadə
“İpək yolu” Festivalının bədii rəhbəri,
YUNESKO-nun “Sülh artisti”
Aga Khan Music Award -2019” mükafatı laureatı
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri.


Şəki Azərbaycanın şəhərləri arasında elə nadiq incidir ki, özündə qiymətli tariximizi, 85 memarlıq abidəsini cəmləşdirir. Bundan əlavə, Şəkidə bu gün də öz gözəlliyi və yüksək keyfiyyəti ilə insanları heyran edən təbii ipək istehsal olunur. Azərbaycanın bu ecazkar diyarının füsunkar landşaftını dağlar və meşələr, çaylar və körpülər, rahat meydanlar və qədim karvansaralar bəzəyir. Buna görə də təsadüfi deyil ki, “İpək yolu” Beynəlxalq Musiqi Festivalını təşkil etmək barədə düşünərkən, biz məhz Şəkini seçdik. 

“İpək Yolu” XII Beynəlxalq Musiqi Festivalı