Наследие Низами Гянджеви в творчестве азербайджанских композиторов

В честь Года Низами Гянджеви и 880-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя в Союзе композиторов Азербайджана состоялась научно-практическая конференция “Низами и музыка”, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА. Конференция была подготовлена секцией “Музыковедение” Союза композиторов под руководством заслуженного деятеля искусств, профессора Земфиры Кафаровой. Творческое наследие Низами представляет собой неиссякаемый источник для исследований не … Read more

Dünya şöhrətli iftixarımız

Azərbaycan mədəniyyət tarixini öz şərəfli əməlləri ilə nurlandıran yüzlərcə parlaq şəxsiyyətlər olmuşdur. Onların hər birinin həyatı, yaradıcılıq yolu bu günkü nəslə örnək olmalıdır. Bu tarixi şəxsiyyətlərin arasında qəhrəman qadınlarımızın da sayı az deyildir. Onların arasında Azərbaycan, eləcə də dünya musiqi sənətinin inkişafında mühüm rol oynamış böyük bəstəkarlarımızdan olan Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti, professor … Read more

Qadına məhəbbətlə…

8 mart qadınlar bayramı ərəfəsində, daha dəqiq desək martın 6-da Bakının mərkəzində yerləşən Muzey Mərkəzində baş tutmuş silsilə tədbirlər məhz belə adlanırdı. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təşəbbüsü və təşkilati dəstəyi sayəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırlanmış bu gözəl sənət bayramı, əslində böyük bir layihənin — «Azərbaycanın sənətkar qadınları xeyir və tərəqqi naminə» devizi ilə … Read more

Musiqidə Şərqlə Qərb ənənələrinin sintezi

Bəşəri sivilizasiyanın tarixində ölkələr arası mədəni əlaqələrin elə parlaq nümunələri vardır ki, minilliklərdən bəri öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamış və öz labüdlüyünü təsdiq etmişdir. Belə nümunələrdən biri də dünya tarixində silinməz iz qoymuş, iki ümman arası məsafəni özünə tabe etmiş və iki qütb arasında mədəni- iqtisadi körpü yaratmış «Böyük İpək yolu»dur. Avropa və Asiyadan çarpaz şəkildə … Read more

Firəngiz Əlizadə – tükənməz enerjili sənətkar

Müasir  Azərbaycan   musiqi  mədəniyyətinin  ən  parlaq,  istedadlı  nümayəndələrindən  biri olan  Firəngiz  xanım  Əlizadə  gözəl  bəstəkar,  virtuoz  pianoçu,  tələbkar  diricor,  dərin düşüncəli nəzəriyyəçi,   təcrübəli  pedaqoq  və  ictimai xadim  kimi  nəinki  öz  doğma  vətənində, həmçinin  ondan çox-çox  uzaqlarda da   böyük   şöhrət  qazanmış  bir  sənətkardır. O,  Azərbaycan  musiqi  mədəniyyətini  dünya  miqyasında layiqincə  təmsil  edən  ən görkəmli  şəxsiyyətlərdən biridir. … Read more

Gənc bəstəkarların yeni uğurları

“Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanın böyük tarixə malik olan incəsənəti, musiqi sənəti hər il yeni istedadlar yetişdirir. Bu xalqımızın       mədəniyyətinin, incəsənətinin zənginliyini nümayiş etdirir. ” H.Əliyev.   Mədəniyyət — xalqin mədəni-mənəvi göstəricisidir. Musiqi  estetik tərbiyyə vasutəsidir. O yetişən nəslin təfəkkür qabiliyyətinin inkişafında böyük rol oynayır. Azərbaycan xalqı çox istedadlı xalqdər. Son zamanlar hər bir sahədə … Read more

Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının 40 illik yubileyi

2008-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı nümayəndə heyətinin qədim Naxçıvan diyarına növbəti səfəri Muxtar Respublikanın mədəni həyatında çox əlamətdar, bayram ovqatlı bir hadisə ilə bağlı oldu. Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı yaranmasının 30 illiyini böyük təntənə ilə qeyd etdi. Bu münasibətlə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında yüksək dövlət rəsmilərinin və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının nümayəndə heyətinin iştirakı … Read more

Firəngiz Əlizadə – 65. Portret cizgiləri

“Azərbaycan əsrlər boyu sivilizasiyalararası dialoqun aparılmasında mühüm rol oynamışdır. Ölkəmiz Şərqlə Qərbin qovuşduğu məkanda yerləşir”. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bu sözlərini, tam mənada, bu günlərdə yubileyini qeyd etdiyimiz Firəngiz xanım Əlizadənin yaradıcılığına şamil etmək olar. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, UNESCO-nun Sülh artisti, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadə müasir Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin … Read more

Azərbaycan-Ukrayna musiqi əlaqələrinin yeni mərhələsi

Xalqımızın həyatına bayramlar ayı kimi daxil olan mart ayının artıq ilk günləri Azərbaycan musiqi mədəniyyəti üçün əlamətdar oldu. 2012-ci il 1-4 mart tarixində Azərbaycanda Ukrayna yeni musiqi günləri keçirildi. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Ukrayna Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bu musiqi bayramının özünəməxsus mənası vardır. Bu festival 20 … Read more

«İntizar» – Azərbaycan musiqisinin yeni uğuru

Heydər Əliyev Fondu ölkəmizin mədəni həyatında daim dəyərli layihələri ilə diqqəti cəlb edir. Bu günlərdə Fondun bilavasitə dəstəyi ilə yeni musiqi layihəsi — Azərbaycanın xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadənin «İntizar» operasının yeni quruluşda premyerası musiqisevərlərə təqdim olundu. Böyük maraq oyadan tamaşa Heydər Əliyev adına sarayın möhtəşəm zalında bir nəfər də olsun biganə seyrçi buraxmamışdı. Əsərin … Read more