"SİLK ROAD" - INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL    "İPƏK YOLU" - BEYNƏLXALQ MUSİQİ FESTİVALI      "ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ" МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

.
Professor Firəngiz Əlizadə
“İpək yolu” Festivalının bədii rəhbəri,
YUNESKO-nun “Sülh artisti”
Aga Khan Music Award -2019” mükafatı laureatı
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri,

Şəki Azərbaycanın şəhərləri arasında elə nadiq incidir ki, özündə qiymətli tariximizi, 85 memarlıq abidəsini cəmləşdirir. Bundan əlavə, Şəkidə bu gün də öz gözəlliyi və yüksək keyfiyyəti ilə insanları heyran edən təbii ipək istehsal olunur.
Ətraflı

REGISTRATION ON THE XI INTERNATIONAL MUSICAL FESTIVAL "SILK ROAD"

"Silk Road" - X International Music Festival (Sheki)