Səadət Təhmirazqızının bir musiqişünas kimi milli və professionalmusiqimizin təbliğində, tədqiqində xüsusi rolu var. Tez-tez dövrümətbuatda məqalələri nəşr olunur, radio və televiziya kanallarindaçıxışlar edir.
Şirinova Səadət Təhmirazqızı S.Hacıbəyov adına Sumqayıt şəhər ortaixtisas musiqi texnikumunun “nəzəriyyə” şöbəsini “fərqlənmə diplomu”ilə bitirdikdən sonra Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın Musiqi tarixi vənəzəriyyəsi fakultəsini bakalavr və magistr mərhələləri üzrə də“fərqlənmə diplomları” ilə bitirib.
1990-1993-cü ildən UMM-də müəllim, hal-hazırda AzərbaycanTeleviziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində redaktorvəzifəsində çalışaraq Azərbaycan radiosunun fondunda onun 500-əqədər verilişləri qorunub saxlanılır. Azərbaycan Telefilm yaradıcılıqbirliyində Səadət xanımın ssenarisi əsasında “Musiqi aləmində”,“Əliövsət Sadıqov”, “Seyid Şuşinski”, “Xan Şuşinski”, “FikrətƏmirov”, “Tofiq Əhmədov”, “Cövdət Hacıyev”, “Asəf Zeynallı”, “ZakirBağırov”, “Vasif Adıgözəlov”, “Ömrün əlvan notları – Rəşid Şəfəq”,“Xəyala dalarkən – Süleyman Ələsgərov”, “Yaddaşın simləri titrəyərkən– Ramiz Mustafayev”, “Şəmsi Bədəlbəyli”, “İlmələrin sədası — ƏşrəfAbbasov” sənədli televiziya filmləri çəkilib.
O, “Süleyman Ələsgərov xatirələrdə”, “Nəğmədir həyat – ŞəfiqəAxundova”, “Fikrət Əmirov”, “Sənətin Əliövsət zirvəsi”, “Sənətə bağlıömür – Ağaverdi Paşayev”, “Bizim ustad — Əlibaba Məmmədov”,“Şəkidə ifaçılıq sənəti”, “Şəkinin musiqi folkloru”, “Üzeyir Hacıbəylimüasirlərin düşüncəsində”, “Seyid Şuşinski”, “Kamilin sənət dünyası”,“Tarixin səs yaddaşı – Azərbaycan Radiosu”, “Fikrət Əmirovunsimfonik muğamları”(ingilis dilində), “Üzeyir Hacıbəylinin elmifəaliyyətindən səhifələr”, “Qəbələnin musiqi salnaməsi”, “Nəsimi vəmusiqi” kitablarının da müəllifidir.
Səadət Təhmirazqızı Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının, AzərbaycanJurnalistlər Birliyinin üzvü, “Qızıl qələm”, “Məhsəti Gəncəvi” və1
“Gənclər” mükafatlarının laureatı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,əməkdar mədəniyyət işçisidir.
Azərbaycan musiqi mədəniyyətində Səadət Təhmirazqızınınxidmətləri əvəzsizdir. Yubiley ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirliyitərəfindən Səadət xanım Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur. AzərbaycanBəstəkarlar İttifaqınin rəhbərliyi taninmiş musigişunasın nailiyyətləriniəks edən,”Fəxri Ünvanla” yubiley münasibəti ilə təbrik edir. Səadət xanıma uzun ömür və bol yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

Nəsirova Fidan
Ü.Hacıbəyli adına BMA-nin
elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi